Regulamin sklepu internetowego PLishka

Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego Plishka( www.plishka.com.pl ) jest firma Plishka Kamila Janz prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Chelmnie,ul.Dominikanska15B NIP: 8751453315, REGON: 364464111.
 2. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.


  Zamówienia

 1. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są poprzez formularz z koszykiem zakupów na stronie internetowej.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13:00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.
 3. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze sklepem internetowym.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.
 5. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
 • w przypadku zamówień płatnych za pobraniem - w chwili otrzymania zamówienia
 • w przypadku zamówień płatnych przelewem/karta - w chwili wpływu należności na konto.
 1. Anulowanie lub zmiany zamówienia należy zgłosić poprzez formularz kontaktowy.
 2. Od chwili wysłania towaru klient nie może anulować lub zmienić zamówienia.

 Dostarczenie przesyłki

 1. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej lub paczkomatu.
 2. Jeśli klient wybrał płatność kartą lub przelewem, przesyłka zostanie wysłana po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy.
 3. Jeśli wybrałeś opcję płatności przy odbiorze, zamówienia dokonane do godziny 13:00 wysyłane są w ten sam dzień, o ile zamówiony towar znajduje się w magazynie. W wyjątkowych sytuacjach przesyłka jest nadawana w następnym dniu roboczym.
 4. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy.
 5. Możliwy jest odbiór osobisty w siedzibie firmy lub w Chelmnie. W celu umówienia dogodnej godziny należy skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej lub telefonicznej – na numer podany na stronie www. Odbiór osobisty jest bezpłatny.
 6. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski od poniedziałku do piątku wynosi (niezależnie od liczby zamówionych produktów):
 • Poczta Polska: 15,00 zł

 • Paczka za pobraniem 20,00 zł

 • kurier: od 16,00 zł

 • Paczkomat: 9,00 zł

 1. Koszt dostarczenia zamówionego towaru do krajów Unii Europejskiej ustalany jet indywidualnie.(wysyłka wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej). W celu umówienia wysyłki do kraju UE należy skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej lub telefonicznej – na numer podany na stronie www.

Reklamacje i zwroty

 1. Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty odebrania towaru, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracając towar na adres Sprzedającego.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 1. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 2. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, czyli koszty odesłania produktu do sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności, czyli cenę za zakupiony towar w wartości nominalnej oraz koszty przesyłki/dostawy towaru w wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczania oferowanego przez Sprzedającego. Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca w takim wypadku nie musi zwracać różnicy.
 4. Zwrot jest możliwy tylko w przypadku gdy produkt nie był używany (pod pojęciem "używany" nie mamy na myśli przymiarki oraz sprawdzenia jakości produktu). Użytkowanie przedmiotu zakupu w ramach zwykłego zarządu w ciągu 14 dni od momentu jego otrzymania nie powoduje po stronie przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do konsumenta, a tym bardziej nie może oznaczać braku możliwości zwrotu towar. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Sklep gwarantuje zwrot wszystkich dokonanych przez klienta płatności w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Klient ma prawo do założenia reklamacji. Reklamacja produktu może nastąpić z następujących powodów:
 • wady fabrycznej towaru (kiedy produkt jest niesprawny w momencie zakupu)
 • wady powstałej w wyniku dostawy
 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia
 • została wydana kupującemu w stanie niezupełnym
 1. Klient może złożyć oświadczenie: o obniżeniu ceny, o usunięciu wady, o wymianie rzeczy na wolną od wad albo o odstąpieniu od umowy.
 2. W ramach reklamacji Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Sprzedawca może odmówić wykonania żądania kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 4. Reklamowany towar należy odesłać na adres firmy. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone natychmiast po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru zaleca się dołączyć dowód zakupu towaru lub jego kopię.
 5. Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 6. Do reklamowanego towaru zaleca się dołączenie paragonu/faktury i opis reklamacji.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta – Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji;
 8. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt Sprzedającego nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
 9. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.
 10. Zwrotom nie podlegają:
  1. produkty, które zostały otwarte po dostarczeniu, a ze względów higienicznych i ze względu na ochronę zdrowia, dostarczane są w zapieczętowanym opakowaniu

   Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr 2014.827).
 2. Rejestrując się w sklepie internetowym klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w sklepie internetowym. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia klienta przez sklep internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 4. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.
 5. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.plishka.com.pl . Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.
 6. Nie uwzględniamy płatności na podstawie potwierdzeń przelewu.

 

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt poprzez

formularz kontaktowy